Home » Firma

O eCard S.A.

Spółka eCard S.A. (Spółka) funkcjonuje już przeszło 15 lat i oferuje kompleksowe pośrednictwo w nowoczesnym, bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych oraz świadczy usługi dla użytkowników telefonii komórkowej.

W zakresie obsługi transakcji płatniczych eCard S.A. oferuje swoim Klientom rozwiązania umożliwiające dokonywanie płatności w środowisku zdalnym, bez fizycznej obecności klienta, zarówno przy użyciu kart płatniczych (Internet, Call Centre, IVR, obciążenia stałe, płatności mobilne), usług PaybyLink (ePrzelewy) jak i za pośrednictwem SMS Premium. Przez 15 lat obecności na rynku Spółka zdobyła unikatowe doświadczenia, poznając specyfikę działania małych sklepów internetowych, korzystających z rozwiązań standardowych, jak również dużych korporacji i banków, oczekujących dostosowania rozwiązań rozliczeniowych do indywidualnych potrzeb. Do obsługi małych i średnich sklepów internetowych uruchomiony został serwis PolPay, umożliwiający tym podmiotom przyjmowanie zapłaty w środowisku zdalnym za świadczone usługi i sprzedawane towary.


Spółka, działając jako Agent Rozliczeniowy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 roku (Dz. U. 169. 1385 z późń. zm.), podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto eCard S.A. posiada status Third Party Procesor organizacji Visa International oraz status Member Service Provider organizacji MasterCard International. Dodatkowo Spółka jest partnerem American Express Company w zakresie wykorzystania kart w środowisku internetowym.

Uzupełnieniem oferty Spółki są produkty i usługi dedykowane dla stale rosnącej liczby użytkowników telefonii komórkowej. eCard S.A. prowadzi sprzedaż doładowań telefonów komórkowych. Sprzedaż realizowana jest przede wszystkim w kanale internetowym, za pośrednictwem własnych i partnerskich stron internetowych, jak również za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej, z którymi eCard S.A. posiada podpisane umowy o współpracy. W chwili obecnej w sprzedaży dostępne są doładowania następujących sieci: Heyah, Plus, T-Mobile, Orange, Play.

 

Działając od 2000 r. eCard S.A. zdobyła znaczącą przewagę na rynku rozliczania kartowych płatności internetowych. Klientami eCard S.A. jest blisko 3000 firm, w tym liderzy w swoich branżach, tacy jak: mBank, Multibank, Nordea, BPH, Inteligo, BGŻ BZ WBK czy Merlin.pl, Polkomtel, Wakacje.pl, Oponeo.pl, Agora, Link4, Polskibus i wielu innych.


eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040, posiada Zarząd w osobach: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska – Prezes Zarządu, Alicja Kuran-Kawka – Wiceprezes Zarządu.