Home » ... » eCard krajową instytucją płatniczą!

eCard krajową instytucją płatniczą!

eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej (nr IP28/2014). Dzięki otrzymanej licencji, spółka będzie mogła realizować szereg usług wpisanych w ustawę o usługach płatniczych.

- Dla eCardu to bardzo istotna i strategiczna decyzja, dzięki której spółka może kontynuować stabilny rozwój, ale także wkraczać w nowe obszary działalności - mówi Ewa Bereśniewicz-Kozłowska, prezes zarządu eCard S.A.

18 listopada 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyznała eCard uprawnienia zezwalające na świadczenie szerokiego wachlarza usług finansowych, który obejmuje:

· przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,

· wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

· wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

· umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring).

eCard S.A. jest 28 podmiotem na polskim rynku finansowym, który został wpisany na listę spółek posiadających licencję krajowej instytucji płatniczej przyznawaną przez KNF.

Przyznanie eCard S.A. przez KNF statusu krajowej instytucji płatniczej oznacza, że uprawniony podmiot spełnia szereg koniecznych warunków związanych z bezpieczeństwem środków finansowych i zaufaniem instytucji nadzorczych. Posiadanie statusu krajowej instytucji płatniczej to wyraźny sygnał dla rynku finansowego i partnerów eCard, że spółka gwarantuje m.in. odpowiednie warunki kapitałowe, mechanizmy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz stabilną sytuację finansową.

eCard S.A. to kluczowy gracz na polskim rynku w zakresie obsługi płatności internetowych i mobilnych, spółka prowadzi działalność agenta rozliczeniowego i oferuje wysoką jakość i szeroki zakres dostarczanych usług sektorowi finansowemu, bankom i korporacjom, a także małym i średnim przedsiębiorstwom.