Home » Przewodnik » Dla właścicieli sklepów

Najważniejsze informacje o płatnościach internetowych

Przyjmowanie płatności przez internet dokonywane jest bez fizycznej obecności stron dokonujących transakcji. Z tego powodu kwestie bezpieczeństwa transakcji są szczególnie ważne.

Do najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem należą:

Prawo i nadzór

Właściciel sklepu internetowego zawierając umowę o przyjmowanie płatności kartą lub przelewem bezpośrednim powinien zawsze sprawdzić, czy firma z którą zawiera umowę jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Zgodnie z tą ustawą tylko agent rozliczeniowy może zawierać umowy z akceptantem. Przepisy ustawy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno sklepów internetowych (akceptantów) jak i Klientów dokonujących płatności. Cele te są realizowane między innymi poprzez nałożenie na agenta rozliczeniowego szeregu wymogów, do których należą:

  • agent rozliczeniowy musi prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej
  • wysokość kapitału zakładowego agenta rozliczeniowego nie może być niższa od równowartości w złotych 1 000 000 Euro

Ponadto agenci rozliczeniowi podlegają nadzorowi sprawowanemu przez Prezesa NBP.

Aspekty organizacyjne

Podmiot rozliczający transakcję powinien być w sposób formalny powiązany z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi. Jest to gwarancją, że obsługiwane przez niego sklepy internetowe będą "widoczne" dla systemów międzynarodowych organizacji płatniczych. Dodatkowo, na wyciągach z kart dla osób dokonujących płatności pojawi się nazwa sklepu a nie nazwa podmiotu obsługującego płatności. Podobnie w przypadku przelewów bezpośrednich podmiot rozliczający transakcję powinien działać na podstawie oficjalnej współpracy z bankami.

Technologia

Rozwiązania technologiczne stosowane przez podmiot rozliczający transakcje powinno odpowiadać normom międzynarodowych organizacji płatniczych. Obecnie obowiązującym standardem przy autoryzacji płatności jest protokół 3D Secure w postaci Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode.