Home » Kontakt

Bądźmy w kontakcie!

Prosimy kierować wszelką korespondencję na adres poniżej

Biuro eCard S.A.:
ul. Czackiego 7/9/11
00-043 Warszawa

Siedziba:
ul. Arkońska 11
Gdańsk 80-387

NIP: 521-31-03-040
KRS: 0000042304

tel.: +48 (22) 493 44 90
fax: +48 (22) 493 44 00

Dział Handlowy:

tel. +48 (22) 493 44 08
tel. +48 (22) 493 44 11
tel. +48 (22) 493 44 05
tel. +48 (22) 493 44 49

Terminale "POS":

tel. +48 (22) 493 44 04

Dział Obsługi Klienta:
tel. +48 (22) 493 44 44

Regulamin rozpatrywania reklamacji

Centrum Obsługi Bankomatów: +48 (58) 511 20 70

Centrum Obsługi Kart i Terminali POS: +48 (58) 511 55 55 (wyłącznie dla Partnerów eCard)

W przypadku problemów z wypłatą gotówki z bankomatów prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
Dane rejestrowe:

eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040, posiadająca Zarząd w osobach: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska– Prezes Zarządu, Alicja Kuran – Kawka – Wiceprezes Zarządu