Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

 

 

 

 

Jakie podmioty publiczne mogą uczestniczyć w Programie?

 • Wszelkie urzędy organów państwowych i inne instytucje administracji rządowej,
 • Urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe).
 • Urzędy Skarbowe,
 • Policja (policja drogowa),
 • Sądy,
 • Jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia

Jakie kryteria musi spełniać podmiot publiczny, aby móc uczestniczyć w Programie?

 • W okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy z Agentem Rozliczeniowym na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę nie miał zawartej umowy z agentem rozliczeniowym na przyjmowanie płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę i nie przyjmował płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym, w środowisku "Card Present" z wyłączeniem Akceptantów sektorowych przyjmujących dotychczas płatności bezgotówkowe wyłącznie w internecie (eCommerce). Warunek ten nie dotyczy Akceptantów sektorowych, uczestniczących wcześniej w Programie POS-GOV obsługiwanym przez KIR
 • Zawrze z Agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie umowę na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę Organizacji Płatniczych na okres do 31 sierpnia 2021 r.
 • Złoży stosowne oświadczenia wymagane przez Fundację

Jakie korzyści osiąga Akceptant uczestnicząc w Programie?

 • Nieponoszenie kosztów transakcyjnych i opłat dzierżawy za użytkowanie terminala w okresie do 31 sierpnia 2021 roku.
 • Darmowy serwis użytkowanych urządzeń - terminali POS w okresie do 31 sierpnia 2021 r.
 • Ułatwienie posiadaczom kart płatniczych uiszczania stosownych opłat należnych Akceptantowi - podmiotowi publicznemu
 • Zmniejszenie kosztów obsługi gotówki
 • Dostęp do raportów - ułatwienie księgowania płatności

Interesuje cię udział w Programie Polska Bezgotówkowa?