Home » ... » Oferta eCard » Stałe zlecenie obciążenia karty

Stałe zlecenie obciążenia karty

Dla przedsiębiorców, którzy cyklicznie pobierają opłaty za świadczone przez siebie usługi, oferujemy możliwość stałego obciążania kart ich Klientów.

Usługa realizowana jest w ten sposób, że kupujący upoważnia sprzedawcę do obciążania karty płatniczej i na tej podstawie sprzedawca w ustalonych z eCard S.A. terminach wysyła dyspozycje obciążania karty na określoną kwotę.

Usługa ta cieszy się dużym powodzeniem przede wszystkim u Klientów pobierających za swoje usługi opłaty cykliczne np. na zasadzie abonamentu. Do grupy tych Klientów należą między innymi operatorzy telefonii, centra medyczne, fitness kluby oraz dostawcy mediów (prąd/woda/gaz).

Stałe zlecenie jest bardzo wygodne zarówno dla sprzedawcy jak i kupującego ze względu na fakt, iż gwarantuje terminowe dokonywanie płatności cyklicznych.

Ten sposób płatności jest analogiczny do bankowego polecenia zapłaty z tym, że nie jest ograniczony terytorialnie. Z usługi mogą korzystać wszyscy posiadacze kart bez względu na to, czy posiadają rachunek w polskim banku.

W celu uzyskania szczegółowej oferty uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.