Prawne

 
Home » Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

eCard S.A. informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom eCard S.A., i podane zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

eCard S.A. czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych w tym serwisie oraz stronach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. eCard S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

eCard S.A. nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszego serwisu, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies” (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników w serwisie, co z kolei umożliwia nam lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez eCard S.A. w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.