Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Spółka eCard S.A. (Spółka) funkcjonuje już przeszło 16 lat i oferuje kompleksowe pośrednictwo w nowoczesnym, bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych oraz świadczy usługi dla użytkowników telefonii komórkowej.

W zakresie obsługi transakcji płatniczych eCard S.A. oferuje swoim Klientom rozwiązania umożliwiające dokonywanie płatności w środowisku zdalnym, bez fizycznej obecności klienta, zarówno przy użyciu kart płatniczych (Internet, Call Centre, IVR, obciążenia stałe, płatności mobilne), usług PaybyLink (ePrzelewy) jak i za pośrednictwem SMS Premium. Przez 16 lat obecności na rynku Spółka zdobyła unikatowe doświadczenia, poznając specyfikę działania małych sklepów internetowych, korzystających z rozwiązań standardowych, jak również dużych korporacji i banków, oczekujących dostosowania rozwiązań rozliczeniowych do indywidualnych potrzeb. Do obsługi małych i średnich sklepów internetowych uruchomiony został serwis PolPay, umożliwiający tym podmiotom przyjmowanie zapłaty w środowisku zdalnym za świadczone usługi i sprzedawane towary.

Spółka, działając jako Agent Rozliczeniowy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 roku (Dz. U. 169. 1385 z późń. zm.), podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto eCard S.A. posiada status Third Party Procesor organizacji Visa International oraz status Member Service Provider organizacji MasterCard International. Dodatkowo Spółka jest partnerem American Express Company w zakresie wykorzystania kart w środowisku internetowym.

Uzupełnieniem oferty Spółki są produkty i usługi dedykowane dla stale rosnącej liczby użytkowników telefonii komórkowej. eCard S.A. prowadzi sprzedaż doładowań telefonów komórkowych. Sprzedaż realizowana jest przede wszystkim w kanale internetowym, za pośrednictwem własnych i partnerskich stron internetowych, jak również za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej, z którymi eCard S.A. posiada podpisane umowy o współpracy. W chwili obecnej w sprzedaży dostępne są doładowania następujących sieci: Heyah, Plus, T-Mobile, Orange, Play.

Działając od 2000 r. eCard S.A. zdobyła znaczącą przewagę na rynku rozliczania kartowych płatności internetowych.

W 2006 r. eCard zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie(00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30 259 488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040.