Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Spółka eCard S.A. funkcjonuje już blisko 16 lat i oferuje kompleksowe pośrednictwo w nowoczesnym, bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych oraz świadczy usługi dla użytkowników telefonii komórkowej.

Spółka, działając jako Agent Rozliczeniowy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 roku (Dz. U. 169. 1385 z późń. zm.), podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto eCard S.A. posiada status Third Party Procesor organizacji Visa International oraz status Member Service Provider organizacji MasterCard International. Dodatkowo Spółka jest partnerem American Express Company w zakresie wykorzystania kart w środowisku internetowym. 18 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyznała spółce eCard S.A. status Krajowej Instytucji Płatniczej.

W zakresie obsługi transakcji płatniczych z usług eCard S.A. można korzystać bez względu na urządzenie, na którym realizowany jest proces zakupowy, tj. z poziomu komputera, tabletu czy smartfona. Obecnie eCard S.A. oferuje szeroki wachlarz metod płatności za pomocą kart płatniczych, portfeli elektronicznych, szybkich przelewów automatycznych, SMS, płatności mobilnych, ratalnych i odroczonych. Przez ponad 16 lat obecności na rynku, Spółka zdobyła unikatowe doświadczenie, poznając specyfikę działania małych sklepów internetowych, korzystających z rozwiązań standardowych, jak również dużych korporacji i banków, oczekujących dostosowania rozwiązań rozliczeniowych do indywidualnych potrzeb. eCard S.A. dostosowuje swoje usługi do potrzeb zmieniającego się rynku. Spółka jest ukierunkowana na nowe rozwiązania, jak i na udoskonalanie obecnych.

Uzupełnieniem oferty Spółki są produkty i usługi dedykowane dla użytkowników telefonii komórkowej. eCard S.A. prowadzi sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, która  realizowana jest przede wszystkim w kanale internetowym, za pośrednictwem własnych i partnerskich stron www, jak również za pośrednictwem serwisów bankowości internetowej. W chwili obecnej, w sprzedaży dostępne są doładowania następujących sieci: Heyah, Plus, T-Mobile, Orange, Play.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu rozwiązań płatności w kanale elektronicznym oraz płatności przez telefon, współpracę z eCard S.A. podjęło już ponad 3 tysiące firm, w tym liderzy w swoich branżach.

eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie(00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30 259 488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040.