Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Akcjonariat od dnia 22.10.2015 r.:

TUW SKOK oraz fundusz MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.Euro Ventures 1.0 – 100% akcji

Akcjonariat od dnia 26.08.2015 r.:

TUW SKOK oraz fundusz MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.Euro Ventures 1.0 – 90,06% akcji
Pozostali akcjonariusze – 9,94%

Akcjonariat od dnia 03.08.2015 r.:

TUW SKOK oraz fundusz MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.Euro Ventures 1.0 - 89,04% akcji
Pozostali akcjonariusze - 10,96%

21 sierpnia 2014 roku

Kapitał zakładowy:  16 840 000 zł
Łączna liczba akcji: 10 525 000
Ogólna liczna głosów: 10 525 000

Struktura kapitału zakładowego:
6 000 000 akcji serii AA
875 000 000 akcji serii B
1 400 000 akcji serii C

2 250 000 akcji serii D

Akcjonariat od dnia 07.11.2012 r.:

TUW SKOK z siedzibą w Sopocie - 88,05% akcji
Pozostali akcjonariusze - 11,95%

Akcjonariat na dzień 22 marca 2012 r.:

TUW SKOK z siedzibą w Sopocie – 87,98% akcji
Pozostali akcjonariusze – 12,02% akcji

22 marca 2012 roku

Kapitał zakładowy:  16 840 000 zł
Łączna liczba akcji: 84 200 000
Ogólna liczna głosów: 84 200 000

Struktura kapitału zakładowego:
48 000 000 akcji serii AA
7 000 000 akcji serii B
11 200 000 akcji serii C

18 000 000 akcji serii D

Akcjonariat na dzień 27.12.2010 r.:

TUW SKOK z siedzibą w Sopocie – 84,72% akcji
Pozostali akcjonariusze – 15,28% akcji

14 grudnia 2010

Kapitał zakładowy:  13 240 000 zł
Łączna liczba akcji: 66 200 000
Ogólna liczna głosów: 66 200 000

Struktura kapitału zakładowego:
48 000 000 akcji serii AA
7 000 000 akcji serii B
11 200 000 akcji serii C

Akcjonariat na dzień 01.04.2010 r.:

TUW SKOK z siedzibą w Sopocie – 81,61% akcji
Pozostali akcjonariusze – 18,39% akcji

22 kwietnia 2010

Kapitał zakładowy:  11 000 000 zł
Łączna liczba akcji: 55 000 000
Ogólna liczna głosów: 55 000 000

Struktura kapitału zakładowego:
48 000 000 akcji serii AA
7 000 000 akcji serii B

Akcjonariat na dzień 21.12.2009 r.:

TUW SKOK z siedzibą w Sopocie – 78,92% akcji
Pozostali akcjonariusze – 21,08% akcji

15 grudnia 2009

Kapitał zakładowy:  9 600 000 zł
Łączna liczba akcji: 48 000 000
Ogólna liczna głosów: 48 000 000

Struktura kapitału zakładowego:
48 000 000 akcji serii AA

Akcjonariat na dzień 16.06.2009 r.:

TUW SKOK z siedzibą w Sopocie - 66% akcji
Pozostali akcjonariusze - 34% akcji

Akcjonariat na dzień 05.05.2009 r.:

SKOK TUW - 66%
Radosław Sosnowski  - 3,87%
Pozostali - 30,13%

Akcjonariat na dzień 05.03.2009 r.:

Smart Capital: 12.171.789 akcji - 25,36 %
Capital Partners : 11.654 329 akcji - 24,28%
Konrad Korobowicz: 1.945.800 akcji - 4,05%
Radosław Sosnowski: 1.857.300 akcji - 3,87%
Pozostali: 42,44 %

Akcjonariat na dzień 22.07.2008 r.:

Smart Capital: 12.176.348 akcji - 25,37 %
Capital Partners : 11.510 200 akcji - 23,98%
Konrad Korobowicz: 1.945.800 akcji - 4,05%
Radosław Sosnowski: 1.857.300 akcji - 3,87%
Pozostali: 42,73 %

Akcjonariat na dzień 22.04.2008 r.:

Smart Capital: 11.719.971 akcji - 24,42 %
Capital Partners : 11.510 200 akcji - 23,98%
Konrad Korobowicz: 1.945.800 akcji - 4,05%
Radosław Sosnowski: 1.857.300 akcji - 3,87%
Pozostali: 43,68%

Akcjonariat po emisji akcji serii L:

Smart Capital: 14.852 477 akcji - 30,94%
Capital Partners : 11.510 200 akcji - 23,98%
Konrad Korobowicz: 1.945.800 akcji - 4,05%
Radosław Sosnowski: 1.945.800 akcji - 4,05%
Pozostali: 36,98%

Kapitał zakładowy:  48 000 000 zł

Łączna liczba akcji: 48 000 000

Ogólna liczna głosów: 48 000 000

Struktura kapitału zakładowego:

- 4.000.000 akcji serii A
- 1.600.000 akcji serii B
- 999.600 akcji serii C
- 1.750.000 akcji serii D
- 4.061.300 akcji serii E
- 949.900 akcji serii F
- 110.000 akcji serii G
- 4.225.300 akcji serii H
- 999.900 akcji serii I
- 1.304.000 akcji serii J
- 4.000.000 akcji serii K
- 24.000.000 akcji serii L

Akcjonariat na dzień 26.01.2007 r. :

Smart Capital: 30,94 %
Capital Partners: 23,98 %
Konrad Korobowicz: 4,05 %
Radosław Sosnowski: 4,05 %
Pozostali: 36,98 %

Kapitał zakładowy: 24 000 000 zł

Łączna liczba akcji: 24 000 000

Ogólna liczna głosów: 24 000 000

Struktura kapitału zakładowego:

- 4.000.000 akcji serii A
- 1.600.000 akcji serii B
- 999.600 akcji serii C
- 1.750.000 akcji serii D
- 4.061.300 akcji serii E
- 949.900 akcji serii F
- 110.000 akcji serii G
- 4.225.300 akcji serii H
- 999.900 akcji serii I
- 1.304.000 akcji serii J
- 4.000.000 akcji serii K


Poprzednia struktura Akcjonariatu

Akcjonariat na dzień 28.08.2006 r. :

Smart Capital: 30,94 %
Capital Partners: 23,98 %
Konrad Korobowicz: 4,05 %
Radosław Sosnowski: 4,05 %
Pozostali: 36,98 %