Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Oświadczenie o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenia Zarządu i treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest zmieniany zgodnie z art.89 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie eCard S.A. w okresie ostatnich dwóch lat:

 • Stan na 01.01.2013
  Liczba kobiet: 2, liczba mężczyzn: 1
 • Stan na 01.01.2014
  Liczba kobiet: 2, liczba mężczyzn: 1
 • Stan na 01.01.2015
  Liczba kobiet: 2, liczba mężczyzn: 1

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej eCard S.A. w okresie ostatnich dwóch lat:

 • Stan na 01.01.2013
  Liczba kobiet: 1, liczba mężczyzn:4
 • Stan na 01.01.2014
  Liczba kobiet: 1, liczba mężczyzn:4
 • Stan na 01.01.2015
  Liczba kobiet: 1, liczba mężczyzn:4