Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

2016

nr 1
2016

Spełnienie niektórych warunków umowy inwestycyjnej  – zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji Spółki

2015

nr 21
2015

Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 roku

nr 8
2015

Inwestycja funduszu MCI. PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI. EuroVentures 1.0 w eCard S.A. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji większościowego akcjonariusza.

nr 6
2015

Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku

2014

nr 6
2014

Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2014 roku

nr 3
2014

Zawarcie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji eCard S.A.

2013

nr 6
2013

Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013 roku