Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Tekst jednolity Statutu został uchwalony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dn. 18 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Ujęty został w dn. 9 lipca 2014 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.