Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Regulamin Walnego Zgromadzenia reguluje następujące zagadnienia:

  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  • obrady Walnego Zgromadzenia (w tym np. głosowanie, przerwy, protokoły).

2015