Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Regulamin Zarządu reguluje następujące zagadnienia:

  • kompetencje Zarządu,
  • podział obowiązków Zarządu,
  • zwoływanie posiedzeń Zarządu,
  • głosowanie na posiedzeniach Zarządu.