Administrator płatności

 

Przejdź do strony logowania Administratora Płatności eCard

 

ZALOGUJ SIĘ

A.P. Umbrella

 

Przejdź do Administratora płatności  systemu Umbrella/home

 

ZALOGUJ SIĘ

Platforma eCard umożliwia nie tylko dokonywanie płatności przez Klientów podczas standardowego procesu sprzedaży usługi ale także daje możliwość zainicjowania procesu płatności przez Akceptanta.

Takie rozwiązania okazują się nieocenione w sprzedaży usług gdzie płatność dokonywana jest cyklicznie w szczególności jeśli mamy do czynienia opłatą abonamentów.

 

Stałe zlecenie obciążenia karty

Usługa „stałego zlecenia obciążenia karty” polega na tym, że Klient kupując usługę, za którą płatność dokonywana jest cyklicznie wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej
w trybie automatycznym, za każdym razem kiedy nadejdzie kolejny termin płatności.  Kupujący składa sprzedawcy pisemne upoważnienie do obciążania rachunku swojej karty wszystkimi kwotami wynikającymi ze świadczonych usług. Upoważnienie to musi zawierać pełne dane adresowe posiadacza karty oraz dane karty (numer, data ważności). Na podstawie takiego upoważnienia sprzedawca z określoną przez siebie częstotliwością generuje plik zbiorczy zawierający transakcje do przetworzenia. Plik ten po zaszyfrowaniu jest przesyłany do eCard S.A. poprzez dedykowane oprogramowanie bezpiecznym połączeniem, a System weryfikuje tożsamość wysyłającego plik oraz strukturę danych w pliku pod kątem ewentualnych pomyłek, a następnie przesyła te transakcje do rozliczenia. Po przesłaniu wszystkich transakcji oraz otrzymaniu odpowiedzi autoryzacyjnych plik ten jest zwracany do sprzedawcy. Zastosowanie tego rozwiązania jest bardzo praktyczne zarówno dla Akceptanta, który nie musi przypominać Klientowi konieczności dokonania zapłaty za kolejny miesiąc jak  również dla samego Klienta, który ma pewność, iż usługa będzie świadczona w trybie ciągłym.

One-click Shopping – cykliczne zlecenie obciążenia karty płatniczej

Usługa polega na rejestracji karty przy jednej z prób dokonywania transakcji kartą płatniczą (Visa lub MasterCard) na stronie www. Osoba płacąca podaje wszelkie dane wymagane przez eCard S.A. w celu dokonania transakcji (numer karty, data ważności, kod z odwrotu karty płatniczej CVV/CVC2), zwrotnie system eCard S.A. udostępnia token karty. Przy kolejnej próbie dokonania transakcji przez Klienta, system Akceptanta wysyła informacje do systemów eCard S.A. w tym otrzymany wcześniej token. Takie rozwiązanie daje możliwość wykonywania zleceń do obciążenia karty płatniczej Klienta w dowolnym czasie.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, pierwsza próba transakcji Klienta musi przejść proces weryfikacji. System eCard obciąży kartę na kwotę losową do 10 PLN i automatycznie dokona zwrotu tej kwoty do Klienta. Kolejne transakcje Klienta odbywają się wyłącznie poprzez kliknięcie przez Klienta opcji "Płacę", "Kupuję", "Zamawiam" etc.

Reccuring Payments – cykliczne zlecenie obciążenia karty płatniczej

Rozwiązanie oferowane przez eCard w uproszczeniu polega na tym, że Klient wykonuje pierwszą płatność w serwisie Akceptanta (płatność internetowa kartą płatniczą). Po udanej transakcji do Akceptanta wysyłany jest unikalny identyfikator karty płatniczej, który powinien zostać zapisany przez Akceptanta w „koncie klienta” i połączony np.: z mailem klienta lub innym identyfikatorem klienta funkcjonującym u Akceptanta.

Po zapisaniu tego identyfikatora Akceptant ma dwie możliwości wykorzystania tego identyfikatora do zlecania transakcji do eCard:

  1. Klient samodzielnie po zalogowaniu widzi opcję umożliwiającą zapłatę Ad-hock np.: KUP PRODUKT. Po zatwierdzeniu przez Klienta płatności następuje komunikacja z eCard poprzez wysłanie kwoty transakcji i nadanego identyfikatora celem obciążenia karty – informacja o wyniku autoryzacji dostarczana jest online do Akceptanta.
  2. Akceptant za klienta może przesłać żądanie obciążenia karty do eCard np.: za zamówioną przez klienta subskrypcje. W takim przypadku Akceptantowi może być ustawiona opcja wysyłania żądania obciążenia karty online (każda transakcja indywidualnie) lub w formie np.: plików.

Interesują cię płatności cykilczne?

Chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszej oferty?